Strona główna
Skład
Konferencje
Pliki
C2S2
Sekcja Nauk Obliczeniowych
Komitetu Informatyki
Polskiej Akademii Nauk

e-mail: tb(at)polsl.pl

Pliki związane z działalnością sekcji

22.02.2010
Plik z prezentacją: Szkic raportu na temat badań bazujących na symulacji komputerowej, Tadeusz Burczyński, Michał Kleiber